GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU

SİTEMİZİ YENİLİYORUZ İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

GÖNÜLLÜLÜK NEDİR?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki insanların yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olmasıdır.


Gönüllümüz olmak için gönüllü formunu doldurmanız yeterlidir.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI


"Avrupa Dayanışma Programı"

( ESC 2021-2027 ) Ön Başvuru Formu

Kurumumuz, ESC projeleri ile yurtdışından gençlere ev sahipliği yapmanın yanı sıra ilimizden 18-30 yaş arasındaki gençleri kısa ya da uzun dönem Avrupa'ya gönüllülük faaliyetleri kapsamında göndermeye hak kazanmıştır.

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/68866_en

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/esc/

İletişim;

​Cedid Derneği esc@cedid.org

ESC Projelerimizde başvuru yapmak için ön başvuru formunu doldurmanız yeterlidir