Ben 1 ESC Gönüllüsüyüm

Avrupa Dayanışma Programı, genel hedefi  gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik etmek, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları sağlamaktır.

Ben 1 ESC Gönüllüsüyüm projemizin amacı da, Siirt yerelinde daha önce hiç Avrupa Dayanışma Programına dahil olmayan dezavantajlı  gençleri projeye dahil etmektir, 

– İmkanı kısıtlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile  sosyal hayata hiç dahil olmayan; 18- 30 yaş arası gönüllü gençleri,  projeye hayata dahil etmek,

– Farklı Kültürler tanıma,

– Gençleri gönüllü olmayı teşvik etmek,

-Yerel, Ulusal ve Uluslararası farkındalık yaratmak,

– Gençlerin istihdam edilebilirliğini ve sosyal katılımını artırmak için öğrenme fırsatları ve kariyer tavsiyelerinin sağlanması,

– Gençlerin kişisel gelişimini teşvik etmek için gençlik çalışanlarına anahtar yetkinlik ve beceriler kazandırmak,

– Gençlik, gençlik çalışanları ve gençlik örgütleri arasında yerel ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek,

– Gençlerin kültürlerarası öğrenme deneyimleri sağlamak,

– Uluslararası gönüllü programlar aracılığıyla sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek,

– Dünyadaki insanlar arasında kültürlerarası anlayışı, fırsat eşitliğini, hoşgörü ve barışı teşvik etmek

– Gençlik çalışmalarının, hayat boyu öğrenmenin ve yaygın eğitimin tanınmasını teşvik etmek

Ben 1 ESC Gönüllüsüyüm Projesi; İtalya, Bologna, Lecce ve Portekiz Barcelosta’ta 1 Ocak 2021 ve 20 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.